Tag Archives: notaris

Latest Posts

Notaris nodig voor diverse situaties

Er komt waarschijnlijk een moment in ieder zijn leven dat de diensten van notarissen noodzakelijk zijn. Veel mensen die een woning gaan kopen voor het eerst in hun leven, komen er bijvoorbeeld mee in aanraking. Een notaris zorgt er in dat geval voor dat de woning op uw naam komt te staan. Dit is een taak die enkel notarissen kunnen uitvoeren.

Het is dus een belangrijk beroep. Maar ook voor bijvoorbeeld het opstellen van een testament is het belangrijk dat men naar een notaris gaat. In het testament kunnen bepaalde zaken worden opgenomen, bijvoorbeeld wie een (deel van) de erfenis krijgt. Is er geen testament, dan gaat de erfenis automatisch naar de kinderen.

trouwen notarisEen notaris is juridisch opgeleid. Na de juridische opleiding is iemand echter nog niet zomaar notaris. Daar zijn nog meer jaren voor nodig. Een notaris wordt ook beëdigd ambtenaar en mogen dus officiële stukken maken. Naast hypotheekaktes en het opstellen van een testament, kunnen er ook huwelijkse voorwaarden worden opgesteld en een samenlevingscontract worden opgesteld wanneer men samen gaat wonen. Maar ook voor advies over bepaalde zaken kunt u een notaris inschakelen.

Ook kan het interessant zijn om eens de tarieven van de notaris te vergelijken. Sommige notarissen kunnen flink goedkoper zijn. In Nederland is de markt en de tarieven vrij. In België is dit voor zover wij weten niet het geval. In Nederland bent u in bepaalde gevallen echter wel aan een notaris gebonden. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn bij een projectnotaris. Bij de verkoop van woningen in de woningbouw is dit nog wel eens het geval. De eigenaar van de panden heeft dan 1 notaris aangewezen die alles afhandelt. In zo’n geval kunt u niet vergelijken en naar een andere notaris toe gaan.